फा. कायतान दा कॉस्टा

फा.कायतान दा कॉस्टा हो एक तियात्रिस.

जल्म Bodol

फा. कायतान ए.ल.दा कॉस्टाहाचो जल्म 18 जुलाय 1939 ह्या दिसाचांदोर,साश्ट गोंय हांगा जालो. ताच्या बापायचें नांव साल्वादोर इनासीयो दा कॉस्टा आनी आवयचें नांव मारीया रीटा फेर्नांडीस.

वावर Bodol

क्लर्जी हॉम, मडगांव हाचो मुखेली फा.कायतान हाणें आपली तियात्रांत सुरवात “क्रिम केन्नाच भोगसोना” ह्या तियात्रांतल्यान 1955 ह्या वर्सा केली.हाचे उपरांत फा.कायतानान कांय आनीक तियात्रा सादर केल्यात.तांतूतले कांय फामाद तियात्र म्हणल्यार “कितें हांवें केलें,आतांचो संवसार,जोल्माचो गुट,मॉर्डन गर्लमॅलीटा,मुंडकार सांतान,ते दीस गेले,कोम्यूनिस्तांचे भोगणार”, आदी.

हाचे भायर फा.कायतानान खुबशीं नाटकुलीं आनी नाटकां बरोवन सादर केल्यांत.होली स्पिरीट इनस्टिट्यूट’च्या आदल्या प्राचार्याच्या मोगाखातीर ताच्या वाडदिवसाक वर्सान वर्स 1962 ते 1971 मेरेन भुरग्यांच्या आदारान ताणें नाटकां बरोवन माचयेर हाडल्यांत.

फा.कायतानान “ड्रॅमेटीक म्युजिकल एसोशियेशन” म्हूण एक संस्था तयार केली.त्या संस्थेचो मूळ हेतू म्हणल्यार फेस्ताच्या दिसा गरीब इगर्जांनी मनोरंजन करपाचो आशिल्लो. संगिताच्यो कार्यावळी करपाचो हेतू जाता तितलो फायदो करप हो संस्थेंत हेतू नाशिल्लो.

तियात्राविशीं आशिल्लो फा.कायतानाचो मोग,ताचे भायर तो आपल्या तरणाटे पिरायेर एक बरो फुटबॉल खेळगडी आसलो.तो वॉलीबॉल आनी टेबल टॅनीसूय खेळटलो आनी तो फुटबॉल आनी वॉलीबॉलांत लायसन्स मेळिल्लो रॅफरी आसलो. फा.कायतानान तियात्राच्या माचयेरदिल्ल्या ताच्या योगदानाविशीं सम्मानीत म्हूण करूंक ना पूण ताच्या जिविताचो खरो यश ताका मेळ्ळो तो म्हणल्यार जेन्ना ताचे तियात्र “कितें हावें केलें” हाचे पंचवीसां वयर प्रयोग जाले आनी लोकांकूय खूब आवडले.