मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Fiji
फिजी चो बावटो
फिजी चें प्रतीक
फिजी

फिजी, ओशनिया च्या बेट देश आसा। ताची राजधानी सुवा नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=फिजी&oldid=160320" चे कडल्यान परतून मेळयलें