देवनागरी
     

फिलीपिन्स, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी मनिला नगर आसा।[1][2]

फिलीपिन्स चो बावटो
फिलीपिन्स चें प्रतीक
फिलीपिन्स

संदर्भबदल

पळेयातबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=फिलीपिन्स&oldid=201669" चे कडल्यान परतून मेळयलें