मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Philippines
फिलीपिन्स चो बावटो
फिलीपिन्स चें प्रतीक
फिलीपिन्स

फिलीपिन्स, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी मनिला नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=फिलीपिन्स&oldid=174467" चे कडल्यान परतून मेळयलें