फिलोमेना ब्राज क्रास्तो

फिलोमेना ब्राज क्रास्तो ही एक तियात्रीस्त.

जल्म Bodol

हिचो जल्म 24 सप्टेंबर 1933मुंबय ह्या शारांत जालो. ताच्या बापायचे नांवडॉ नाजारेत आनी आवयचें नांव कान्दीदा ब्राज. तिच्या घोवाचे नांव डॅनीस रिबेलो. तिच्या घोवाचें घर चिचोणें, साश्ट, गोंय.

वावर Bodol

तिच्या भुरगेपणांत सावन तिका तियात्राचो खूब मोग आशिल्लो आनी ती सदांचशाळेंतल्या नाटकुल्यांनी वांटो घेताली.

अशेंच एका हॉली नेम हाय स्कूल,दाबूल हांगा आयोजीत केल्ल्या नाटकांत तीं वांटेकार जाल्ली तेन्ना तिका सर्गेस्त आल्फ्रेड रोज हाणें पळयली आनी उपरांत तिका पयलेच फावट ‘जोतकाक्षी दोरजी’ ह्या नाटकुल्यांत माचयेर हाडिल्ली.

तेन्ना सावन तिणें आनीक फाटी वळून पळोवंक ना.तिच्या काळावयले फामाद दिग्दर्शकां वांगडा तीं वावुरली देखीक जे.पी.सोझालीन,प्रेम कुमार,एम.बॉयर,सी.आलवारीस,रेमी कोलासो,टोनी मारटीनस, आदी. ती चड करून कॉमेडी करताली पूण ताणीं हेरूय अभिनय तितल्याच नेटान केल्यात. दूरदर्शनार सादर जावपी जायत्या नाटकांत तिचो आस्पाव जाल्लो आसा.तिची थोडीं नाटकां पुराय भारतांत रेडियोचेर सादर जाल्यांत.

तिणें आपले हात दिग्दर्शकाच्या कामांतूय घातले.’आशेची दोशा’ हो स्वता बरयिल्लो तियात्र तिणें दिग्दर्शीत केलो आनी तो मुंबय आनी पुणे हांगा सादर केलो. तिणें मुंबय,पुणे,गोंय आनी दिल्ली जाल्ल्या कितल्याश्याच तियात्रांनी अभिनय केल्लो.तिची भलायकी बरी नाशिल्ल्या कारणाक लागून तिका अभिनय करपाचें सोडचें पडलें.. तिच्या वावराक लागून जायते फावटी तिच्या कार्यांनी बंदना येवपाक लागलीं. राष्ट्रीय टॅक्सटायल कॉर्पोरेशन मिल्स,दादर हांगा टेलीफोन ऑपरेटर म्हूण कामार आसली आनी विस्वाशीपणान तिणें आपलें काम केलें.