मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: France
फ्रांस चो बावटो
फ्रांस चें प्रतीक
फ्रांस

फ्रांस, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी पॅरिस नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=फ्रांस&oldid=175243" चे कडल्यान परतून मेळयलें