मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Bahamas
बहामाज चो बावटो
बहामाज चें प्रतीक
बहामाज

बहामाज, उत्तर अमेरिकेंतलो देस आसा। ताची राजधानी नॅसॅया नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=बहामाज&oldid=160328" चे कडल्यान परतून मेळयलें