मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Barbados
बार्बाडोस चो बावटो
बार्बाडोस चें प्रतीक
बार्बाडोस

बार्बाडोस, उत्तर अमेरिकेंतलो देस आसा। ताची राजधानी ब्रिजटाऊन नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=बार्बाडोस&oldid=173244" चे कडल्यान परतून मेळयलें