बॅटी फर्न्स

बॅटी फर्न्स ही एक तयात्र कलाकार.

जल्म Bodol

मारीया विटल फर्नांदीश जी 'बॅटी फर्न्स' ह्या नांवान फामाद आसात, ही मुंबय शारांत 4 नोव्हेंबर, 1946 ह्या दिसा लुईस मानुयेल फर्नांदीश आनी जोसफीन फर्नांदीश हांकां जल्माक आयली. तांच्या बापायचो मूळ गांव म्हळ्यार बार्देस तालुक्यातलो सांगोल्डा वाठार.

वावर Bodol

1968 वर्सा एन्थनी फर्नांदीश (प्रोम्पटर)हांणी लिखाण आनी दिग्दर्शन केल्ल्या 'नशीब स्ट्रायक वाल्यांचें', ह्या तियात्रांत कुशळटाय आशिल्ले बॅटीक पयलेच फावट अभिनय करपाक एक संद मेळ्ळी. तिच्या पंचवीस वर्सांच्या अभिनय प्रवासांत तिणें तियात्र माचये वेल्या कांय फामाद तियात्रिसांच्या तियात्रांनी अभिनय केला. देखीक सी.आल्वारीसाचे 'भरवंसो' आनी 'खंयचो साक्रामेंत', कीड बॉक्सराचो 'पबरे फिदल', प्रेम कुमारचे 'जिवीत एक सपन', 'दुबाव', 'वावराडी', 'नो टायम्', 'रीण', आनी मॅन्डीस ब्रदर्सांचे 'उपकार नासललो', 'गुटाची बाटली' आनी 'बॉम्बेचो दादा'. तशेंच रॅमी कोलासोचो 'घराचें सूख' (भाग 1 आनी भाग 2), एम्. बॉयराचे ‘मोग काजार डायव्होर्स' आनी 'आदीं तें आतां हें', क्रीस पॅरीचे 'नवरो म्हजो देंवचार' आनी 'तूं आनी हांव', रिको रॉडाचो 'झगझगता तें भांगर न्हय', मायक मेहताचो 'ग्रांत रोड' आनी ज्यो रोझाचे ‘एकूच रगत’ आनी 'देव कोणाचो' आदी.

तियात्रांत अभिनय करपा वांगडाच तिणें, सी. आल्वारीस, प्रेम कुमार, बाब पीटर, साल फर्न्स, कापुसीनो आल्वारीस, ज्यो रोझ आदी हांणी निर्मिती केल्ल्या श्राव्य आल्बमांनी आपलो सुंदर आवाज दिला. त्या भायर अंबिका फिल्म्स ह्या संस्थेन दुरदर्शीत केल्ल्या क्रिस पॅरीच्या 'भुंयेरांतलो मनीस' आनी 'गिरेस्तकाय' ह्या चलचित्रां खातीरूय तिणें अभिनय केला. उपरांत 1979 वर्सा 'मांय कोणांक जाय' ह्या तियात्राचें लिखाण आनी दिग्दर्शन तिणें केलें.

पुरस्कार Bodol

माचये वेली येसस्वी कलाकार म्हूण जैत मेळयल्या उपरांत, बॅटी फर्नांदीश मुंबय शारांत राबितो करून आपली जीण सारता.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=बॅटी_फर्न्स&oldid=203120" चे कडल्यान परतून मेळयलें