मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Belarus
बेलारूस चो बावटो
बेलारूस चें प्रतीक
बेलारूस

बेलारूस, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी मिन्स्क नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=बेलारूस&oldid=175246" चे कडल्यान परतून मेळयलें