मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Belgium
बेल्जियम चो बावटो
बेल्जियम चें प्रतीक
बेल्जियम

बेल्जियम, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी ब्रुसेल्स नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=बेल्जियम&oldid=175247" चे कडल्यान परतून मेळयलें