बॉस्को मिनेझीस

बॉस्को मिनेझीस हो एक तियात्रीस्त.

जल्म Bodol

बॉस्को मिनेझीस हाचो जल्म 30 मे 1953 ह्या वर्सा सांत इनेज, पणजी हांगा जालो. ताचो बापूय जोस आंतोनियो फेर्नांडीस आनी आवय मार्गारीदा मारिया लुसिया दा क्रूज.

वावर Bodol

वयाच्या 8व्या वर्सा गांवांतल्याच एका तियात्रांत भाग घेवन ताणें तियात्रांत आपलो प्रवास सुरू केलो. प्रेक्षकांचो बरो प्रतिसाद मेळिल्ल्यान ताका व्यवसायीक तियात्रांत आनी गोवा कला अकादमीच्या सर्तीनीं भाग घेवपाक स्फूर्त मेळ्ळी. तो वर्सांन वर्स 'सेजार ड्रमॅटीक ट्रूप' ह्या तियात्र संस्थेच्या माध्यमांतल्यान कला अकादमीच्या सर्तींनी वांटेकार जाला. त्या उपरांत ताणें फाटीं वळून पळोवंक ना. ह्या तियात्र संस्थेच्या माध्यमांतल्यान वर्सान वर्स कला अकादमीच्या सर्तींनी भाग घेवपाक तो सक्रीय आसलो. तो तियात्र आनी एकांकी बरोवपीच न्हय जाल्यार भौरंगी विनोदी कलाकार आनी बरो कांतारिस्त आसलो.

प्रेक्षक वर्ग ताळयो मारून ताणें केल्ल्या विनोदाची आनी अभिनयाची तोखणाय करताले. जेन्ना जेन्ना बॉस्को माचयेर येतालो तेन्ना ताणें कितें म्हणचें आदींच, ताच्या भेसाक पळोवन प्रेक्षक हांसपाक लागताले. ताणें तियात्रांत तरेतरेच्यो चरित्र भुमिका लेगीत केल्यात. बॉस्को मिनेझिसान इकरावी मेरेन शिक्षण घेवन 1977 ह्या वर्सा पणजे Accounts Department संचालनालयान 'हेड क्लर्क' म्हूण काम केलें. जिवीताची 36 वर्सां ताणें हें काम केलें आनी 2013 ह्या वर्सा तो निवृत्त जालो. हे सिर्विसींत कार्यरत आसताना बॉस्को Accounts Department संचालनालयाच्या 'रीक्रियेशनल क्लबाचो' एक सक्रीय आनी नेमान वावुरपी सदस्य आसलो. ह्या क्लबाच्या व्यवस्थपनान लेगीत तो जुळिल्लो आसलो.

फाटल्या कांय दशकां पासून हो क्लब साबार सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाड्टालो जातूंत तांची फामाद कार्यावळ 'ऍन्यूअल अक्काउंट्स' डे हाचोय समावेश आसलो. आयज वेर बॉस्को मिनेझिसान 13 तियात्र बरयल्यात तातूंतले कांय 'नोशिबांतलें चुकोना', ' आदार', ' वोपलें बीं', 'मोड', ' शिकोप', ' गुन्यांव कोणाचो', ' घाडी वो आनाडी', ' तालांव', ' गोरवान भोरलोलो', आदी. ताणें 30 तियात्रांचें दिग्दर्शन केलां. जशे ' दुबाव ', 'हांवूच जाणां ', 'देवान दिलां', ' गल्फाची सोपनां', ' बोदमास पूत ', 'फामिलींत कांटो',' पयलो नियाळ कर', ' तोच तो', ' उज्यांत पॅट्रोल' आनी हेर. ताणें 118 तियात्रांनी अभिनय केला. हातूंत कांय फामाद तियात्र दिग्दर्शकांचे तियात्र आस्पावतात. तातूंतल्या कांय तियात्रांचीं नांवां म्हळ्यार अशीं 'अमेरिकन डॉलर्स' (जॉन क्लारो), ' कांटो'( ए. ऍम. पाचेको), ' काळो फातोर'( सेजार डी'मॅलो ), 'दोळे धांपच्या आदी',( प्रेमानंद सांगोडकार) ' हांवूच जाणां',( ऍन्थनी डी' सिल्वा)' ' पावल म्होजें चुकलें 'आनी' मारी जाकीन'( मायक मेहता) ' खाता पिता देव दिता',( फा. फ्रेडी द कॉश्ता ) 'देवान दिलां'( आन्तोनियो रिबैर), 'पतंग'( बॉनावेंच्युअर पीयेत्रो) आनी हेर. तो 61 तियात्रांनी गावपी म्हूण आसलो तीं म्हळ्यार अशीं 'कोण तो रिणकारी',( ए बोतेल्हो ) 'मिस्टर 77' (सांतान वीयेगास), ' कुमसाराचो घूट',( अनील कुमार). ताणें 'ऑल इंडिया रेडियो 'खातीर पांच लोक खेळ( संगीत खेळ) बरयल्यात आनी तांचे निर्माण केला.

ताणीं जायतीं गितां बरयल्यात, गायल्यांत आनी प्रेक्षकांचे भरपूर मनोरंजन केल्लें आसा. ताणें' ही भूक भावणांची' ह्या मराठी नाटकांत लेगीत अभिनय केल्लो आसा. ताणें वेगवेगळ्या भासांच्या चलचित्रांनी ल्हान ल्हान भुमिका केल्ल्यात. जशें कोंकणी फिल्म 'एनिमी', मराठी फिल्म' रिंगारिंगा', तामीळ फिल्म' के.डी 'आनी साबार हिंदी फिल्मा जशीं' मेरी बिवी की शादी', ' हसीना मान जायेगी', ' छुप छुप के ', 'गोलमाल 2', ' जॅकपोट ', 'दम मारो दम' आनी हेर फिल्मानीं काम केलां. ताणें 'मिल मॅल नॅल' हाणीं निर्मीत केल्ले डी.व्ही.डी’त, लेगीत अभिनय केला.

पुरस्कार Bodol

1980 ते 1983 ह्या वर्सा कला अकादमीन घडोवन हाडिल्ल्या तियात्र सर्तींनी ताणें ' सेजार डी'मेलोच्या 'किर्मीदोराचो रोस्तो' आनी 'काल आनी आयज' ह्या तियात्रांनी अभिनय केलो, जाका लागून ताका कला अकादमीचो उत्कृशट अभिनेतो पुरस्कार फावो जालो. हातूंतल्यानूच स्फूर्त घेवन पिरायेच्या 60 वर्सां उपरांत लेगीत तो तियात्र माचयेर सक्रीय वांटेकारी आसा.

तियात्राक 125 वर्सां पुराय जाल्या उत्सवा निमतान, '125सावो तियात्र वर्धापनदीस उत्सव मंडळान आनी 'कला आनी संस्कृती संचालनालयान' आनी 'गोंय तियात्र अकादमीन', ताणें तियात्राक दिल्ल्या योगदाना खातीर ताचो भोवमान केलो.

संदर्भ Bodol

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=बॉस्को_मिनेझीस&oldid=203125" चे कडल्यान परतून मेळयलें