मुखेल सूची उगडात

बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Bosnia ani Herzegovina
बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना चो बावटो
बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना चें प्रतीक
बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना

बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी सारजेयेवो नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल