मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Brunei
ब्रुनेई चो बावटो
ब्रुनेई चें प्रतीक
ब्रुनेई

ब्रुनेई, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी बंदर स्री बेगवान नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ब्रुनेई&oldid=174472" चे कडल्यान परतून मेळयलें