Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Nelson Mandela
ಹೇಂ ವಿಷಯ್‌ವೈರ್ ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪೀಂತ್ ಬರೇಯ್ಲೇಂ ಪಾನ್ ವಾಚ್: ನೆಲ್ಸನ್ ಮ೦ಡೇಲಾ


मंडेला, नेल्सन
दक्षिण आफ्रिकेचो प्रधानमंत्री १९९४त ताणें दक्षिण आफ्रिकेचो प्रधानमंत्री म्हूण सोपूत घेवन अवर्णभेदी लोकशायेचो पुरस्कार केलो.गोऱ्या लोकांची सत्ता आशिल्ली तेन्ना,देशांतल्या काळ्या लोकांकूय राजकारणांत समान मेळचे म्हूण ताणें चळवळ केल्ली.हाका लागून ताका दक्षिण आफ्रिका सरकारान २७ वर्सां बंदखणींत दवरलो.
मंडेलाचो बापूय तेंबू जमातिचो मुखेली आशिल्लो.दक्षिण आफ्रिकेंतल्या अल्पसंख्यीय गोऱ्या लोकांची राजवट पुरायपणान मोडून उडोवपाच्या हेतान १९१२त आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसची स्थापणूक केल्ली.विसाव्या शेंकड्याच्या दुसऱ्या अर्दाकसावन नेल्सनच्या फुडारपणासकयल आफ्रिकन नॅशनल काँग्रसचो पुर्नजल्म जालो.ताणें जालो आफ्रिकन लोकांच्या आदारान वर्णभेदी गोऱ्या सरकारा आड आवाज उठोवपाचो यत्न केलो.हाका लागून १९५६-६१ ह्या तेंपार ताचेर देशद्रोही म्हूण चवकशी जावन ताका बंदखणीची ख्यास्त जाली.१९६१त ताची सुटका जाले उपरांत लेगीत ताणें गोऱ्या सरकाराच्या वर्णभेदी धोरणाक नेटान विरोध चालूच दवरलो. ताका लागून १९६२त ताका परतून बंदखणीत दवरलो. १९६३-६४ मेरेन ताची चवकशी जावन

Nelson Mandela on the eve of his 90th birthday in Johannesburg in May 2008
The inside of Mandela's prison cell as it was when he was imprisoned in 1964 and his open cell window facing the prison yard on Robben Island, now a national and World Heritage Site. Mandela's cell later contained more furniture, including a bed from around 1973.
Mandela's former home in the Johannesburg township of Soweto


पळेयातबदल

Nelson_Mandela

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=मंडेला,_नेल्सन&oldid=188641" चे कडल्यान परतून मेळयलें