मनोहर पुंडलीक भोसले

मनोहर पुंडलीक भोसले हो एक तियात्रीस्त.

जल्म Bodol

मनोहर पुंडलीक भोसले 29 ऑगस्ट 1941 हया वर्सा जल्माक आयिल्लो.

वावर Bodol

मनोहर पुंडलीक भोसले एक बरो चरित्र कलाकार जाणे कला अकादमीन आयोजीत केल्ल्या वसुर्की तियात्र उत्सवाच्या माध्यमांतल्यान तियात्र माचयेक आपले योगदान दिलें. ताणें आपलें कार्य तियात्र माचये पुरतेच सिमीत दवंरूक ना जाल्यार ताणे गोंयच्या लोकनाचाचे उदरगती खातीर केल्ल्या वावराक लागून ताका नामना मेळयली. तो मराठी माचयेचो एक परीपक्व अभिनेतो आनी दिग्दर्शक आसलो.. ताच्या अभिनय़ाचें खाशेलेपण म्हळ्यार तो जें पात्र सादर करता ताका तो माचयेर जिवीत करता.एक नाटय कलाकार म्हूण ताणें राज्य स्थराचे सर्तीनी मराठी आनी कोंकणी नाटकांनी तशेंच तियात्रांनी आनी एकपात्री सर्तींनी तो वाटेकार जाल्लो. 1982 हया वर्सा ताणे, मयूर फोल्क डान्स ट्रूप हया संस्थेची स्थापना केली. हया संस्थेच्या माध्यमांतल्यान ताणें संगीत कला, नाच आनी खास करून लोकनाच हांचो प्रसार केलो. ताणे देशांतल्या वेगवेगळ्या दर्जात्मक उत्सवांनी वांटो घेतला. त्या भायर ताच्या नेतृत्वा सकयल आशिल्ल्या पंगडान खुबश्या गोंयच्या लोकनाचाच्यो कार्यावळी गोंयांत आयोजीत केल्ल्यो. ताका एम.सी. पिंटो दिग्दर्शीत ‘नागपंचमी’ हया चलचित्रान म्हत्वाची भुमीका करपाची संद मेळ्ळी. तो फ्रान्सांत आयोजीत केल्ल्या फिल्म फेस्टीवलांत वांटेकार जाल्लो जंय ‘नागपंचमी’ प्रदर्शीत जाल्लें. भोसलेन साबार गोंयच्या लोकनाचाक आदारून व्हिडियो कॅसेटी लेगीत निर्मिती केल्ल्या. त्या भायर ताणें खास तियात्रांक दिशा दिवपी अनुक्रम, घुमट प्रशिक्षण, शिबीरां भजन कार्यावळी लेगीत आयोजीत केल्ल्यो. गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांनी आयोजीत केल्ल्या सर्तींनी तांकांपरीक्षक म्हूण आपयल्ल्यात. गोंयच्या सांस्कृतीक मळार सक्रीय वांटेकारी आशिल्ल्यान ताका कला अकादमीच्या कार्यकारी बोर्डांत तांची सदस्य म्हूण नेमणकू जाल्ली. तशेंच लोककला सल्लागार बोर्ड, कला अकादमी हांगा तो सदस्य म्हूण आसलो. मयूर फोल्क डान्स ट्रप हाचो अध्यक्ष तो आशिल्लो.

पुरस्कार Bodol

तियात्रांत मोलादीक वावराखातीर ताका साबार इनामां लाबल्यांत जशीं:-साबार कला अकादमीन आयोजीत केल्ल्या वसुर्की तियात्र उत्सवांनी ताच्या चरित्र भुमिकेक पुरस्कार फावो जाल्यात, जे तोमझीन कार्दोज, सेजार डिमेलो हया सारकिल्ल्या दिग्गजानी दिग्दर्शीत केल्ले.गोंयच्या सांस्कृतीक मळार सक्रीय वांटेकारी आशिल्ल्यान ताका कला अकादमीच्या कार्यकारी बोर्डांत तांची सदस्य म्हूण नेमणकू जाल्ली. तशेंच लोककला सल्लागार बोर्ड, कला अकादमी हांगा तो सदस्य म्हूण आसलो. तो स्वास्तीक ड्रमेटीक एसोसिएशन, बेतीं हाचो संस्थापक आनी 1990-1991 ह्या वर्सा गोवा स्टेट यूथ अवार्ड विनर इन्सटिटयूशन हो पुरस्कार मेळिल्लें 1999-2000 हया वर्सा ताका दिग्दर्शन आनी अभिनय केला म्हूण ताका कला अकादमीच्या तियात्र रूपया उत्सवाक पुरस्कार फावो जाला.ताका कला अकादमीच्या रंगसम्मान पुरस्कार 2002-2003 हया वर्सा फावो जाला.ताका गोंय सरकाराच्या वतीन गोवा स्टेट कलचरल अवार्ड 1999-2000 हया वर्सा फावो जाला.त्या भायर गोंयच्या साबार संस्कृतीक आनी सामाजीक संस्थांनी ताणें दिल्ल्या योगदाना खातीर ताचो भोवमान केला.