मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Malaysia
मलेशिया चो बावटो
मलेशिया चें प्रतीक
मलेशिया

मलेशिया, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी क्वाला लंपुर नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=मलेशिया&oldid=174484" चे कडल्यान परतून मेळयलें