माँटेनिग्रो

देवनागरी
     

माँटेनिग्रो, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी पॉडगोरिसा नगर आसा।[1][2]

माँटेनिग्रो चो बावटो
माँटेनिग्रो चें प्रतीक
माँटेनिग्रो

संदर्भEdit

पळेयातEdit

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=माँटेनिग्रो&oldid=201844" चे कडल्यान परतून मेळयलें