मुखेल सूची उगडात

मायक्रोनेशियाची संघीय राज्ये

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Micronesiaci sanghiya rajye
मायक्रोनेशियाची संघीय राज्ये चो बावटो
मायक्रोनेशियाची संघीय राज्ये चें प्रतीक
मायक्रोनेशियाची संघीय राज्ये

मायक्रोनेशियाची संघीय राज्ये, ओशनिया च्या बेट देश आसा। ताची राजधानी पालीकिर नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल