देवनागरी
     

मालदीव, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी माले नगर आसा।[1][2]

मालदीव चो बावटो
मालदीव चें प्रतीक
मालदीव

येरादारी आनी संचारणबदल

रस्त्यांच्या येरादारीच्या मळार मालदीव बरोच फटीं आसा. राजधानी माले हांगा कांय बरे रस्ते आसात . देशांतल्या जुंव्यांतली येरादारी ल्हान ल्हान बोटींतल्यान जाता. माले हांगा आंतरराश्ट्रीय विमानतळ आसा. दुसरो विमानतळ हूलूलू जुंव्याचेर आसा.[3]


संदर्भबदल

  1. http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12651486
  2. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mv.html
  3. कोंकणी विश्वकोश, गोंय विद्यापीठ.
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=मालदीव&oldid=190599" चे कडल्यान परतून मेळयलें