मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Malta
माल्टा चो बावटो
माल्टा चें प्रतीक
माल्टा

माल्टा, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी वलेत्ता नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=माल्टा&oldid=175249" चे कडल्यान परतून मेळयलें