मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Morocco
मोरोक्को चो बावटो
मोरोक्को चें प्रतीक
मोरोक्को

मोरोक्को, अफ्रीकांतलो देस आसा। ताची राजधानी राबत नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=मोरोक्को&oldid=160352" चे कडल्यान परतून मेळयलें