मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Moldova
मोल्दोव्हा चो बावटो
मोल्दोव्हा चें प्रतीक
मोल्दोव्हा

मोल्दोव्हा, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी चिसीनाउ नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=मोल्दोव्हा&oldid=175253" चे कडल्यान परतून मेळयलें