मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Myanmar
म्यानमार चो बावटो
म्यानमार चें प्रतीक
म्यानमार

म्यानमार, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी नय्पयिदव नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=म्यानमार&oldid=174488" चे कडल्यान परतून मेळयलें