रशियेचे आग्नेयेक आशिल्लो एक देश. पुर्विल्ल्या रशियन संघराज्यांतलें एक प्रजासत्ताक. डिसेंबर १९९१ त संघराज्यांतल्यान भायर सरून युक्रेनान आपलें स्वातंत्र्य जाहीर केलें. क्षेत्रफळ ६,०३,७०० चौ.किमी.लोकसंख्या- ५,१०,००,०००. देशाचे उत्तरेक बेलारशिया, उदेंतेक रशिया, दक्षिणेक काळो दर्या, अॅझोव्ह दर्द, रुमानिया आनी अस्तंतेक हंगरी, पोलंड, चॅक आनी स्लोवाकिया हे देश आसात. कीव हें देशाचें राजपाटण.

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Ukraine
युक्रेन चो बावटो
युक्रेन चें प्रतीक
युक्रेन

युक्रेन, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी कीव नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

  1. http://www.bbc.com/news/world-europe-18018002
  2. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=युक्रेन&oldid=175254" चे कडल्यान परतून मेळयलें