मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: United Kingdom
युनायटेड किंगडम चो बावटो
युनायटेड किंगडम चें प्रतीक
युनायटेड किंगडम

युनायटेड किंगडम, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी लंडन नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=युनायटेड_किंगडम&oldid=175255" चे कडल्यान परतून मेळयलें