रायबंदर

रायबंदर हें भारताचें गोंय राज्यचो एक गांव. हे गोंयचें तिसवडी(इल्हास) जिल्ल्यांत अासा. आनी हे पणजी आनी ओल्ड गोवा शाराचे मदी अासा.

हका पोण्जे दकुन ’रिओ दे औरे’(भन्गरान्चि नोदि) विन्गड कर्ता.

रायबंदरचे नाव ’रायन्चे बंदर’ दकुन आयिले.

गोये वयिर कदम्बा रायन्चो राज्य अशिलो. तचे नन्तार हन्गा बहमनि सुल्तनातन्चे राज्य झाले. हचे नन्तर हन्गा विजयनगर, बिजापुर अनी पुर्तागाल्चो शासन झालो. कोन्चे रायचे नावन्त हे जगेन्चे नाव रायबंदर पोडलो हे सन्गु झायना.

रायबंदरन्त ’इग्रेया दा नोसा सेन्होरा दा अजुदा’ अस्स. हाचो निर्माण १५६५यन्त मंडोवी नोदिन्चे तटन्त झाले. सांत फ़्रांसिस झावियरन्चे शवांचो स्वागत १४वी मर्च १५५४नत हन्ग झालो.

रायबंदरन्त ’सांत कासा दा मिसेरिकोर्दिय’(ओल्ड होस्पिटल/रोयाल पुर्तगाली होस्पिटल)अस्सा, हो एक काळान्त एशियान्चो प्रथम होस्पिटल झाउन अस्सिलो. अत्ता हे ’हेरिटेज’ बिल्डिंगान्त ’गोवा इन्स्टिट्युट ओफ़ मैनेजमेंट’ अस्सा.

रायबंदरचो फ़ादर अन्तोनियो फ़्रन्सेस्को झवियेर अल्वारेस(१८३७ - १९२३) एक गोएन्चो कथोलिक पदरि अशिलो आनी तो कथोलिसिसम सोडुन केरळ्चे येकोबय्ट अर्थोडोक्स चर्चा्चो अनुग्रही झालो. नन्तर फ़ा.अल्वारेस सिलोन, गोय अनि सग्ळे भारतन्चो आर्चबिशप-मेट्रोपोलिटन,मार जुलियस १ झलो.

भायर्चि कडीबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=रायबंदर&oldid=161858" चे कडल्यान परतून मेळयलें