रूथ आचें पुसतक

देवनागरी
       
रूथ, बाज-आच्या शेतांत

रूथ आचें पुसतकEdit

Book of Ruth

रुथाचें पुसतक एकदम्ल्हान. ह्या पुसतकांत रूथ नांवाचे एके असतरेची कथा वर्णिल्या.

रूथ ही माबीत असतरी. ती एका इस्राेलीत मनशा लागीं लग्न जालली. तो मेल्या उपरांत ती नामी आपले सासुमांय-शीं रावुंक जुदांत पर्ततो. हांगा ती, बाज ह्या तिच्या घवाच्या सयऱ्या लागीं लग्न जाता. ह्या लग्ना वर्वीं तिका अबेद जल्मता. अबेद जावन आसा दाविदाचो शापाय.

ही एक देखिवंत कथा. एके विदेशी असतरेन परियान देवाचेर आपलो विस्वास दवरलो जाल्यार, देव आपली कण्वाळाय दाखयता तें रुथाच्या पुसतकांत भेस बरे तरें दाखयलां.

रुथाच्या पुसतकाक खेरीत मल येता कित्याक आदीं थावन रूथ दाविदाची व्हडली शामाय कशी परंपरा मानून घेईत आयल्या, आनी मातेव शुभवर्तमानकार जेजू क्रिसताची चंशावळ दिताना, रुथाचें नांव घेता. पळे म्त. १/५

पळेइयातEdit

Book_of_Ruth

Books_of_the_Bible

Bible

संदर्भEdit


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=रूथ_आचें_पुसतक&oldid=203178" चे कडल्यान परतून मेळयलें