मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Ruus
रूस चो ध्वज
रूस चें चिन्ह
रूस

रूस, युरोपीय देश आसा। ताची राजधानी मॉस्को आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=रूस&oldid=175259" चे कडल्यान परतून मेळयलें