रोमेनिया

देवनागरी
     

रोमेनिया, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी ब्यूकरेस्ट नगर आसा।[1][2]

रोमेनिया चो बावटो
रोमेनिया चें प्रतीक
रोमेनिया

संदर्भEdit

पळेयातEdit

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=रोमेनिया&oldid=202181" चे कडल्यान परतून मेळयलें