मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Latvia
लाटविया चो बावटो
लाटविया चें प्रतीक
लाटविया

लाटविया, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी रीगा नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=लाटविया&oldid=175262" चे कडल्यान परतून मेळयलें