मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Liechtenstein
लिंचेनस्टाइन चो बावटो
लिंचेनस्टाइन चें प्रतीक
लिंचेनस्टाइन

लिंचेनस्टाइन, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी व्हादुझ नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=लिंचेनस्टाइन&oldid=175263" चे कडल्यान परतून मेळयलें