मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Lebanon
लेबनॉन चो बावटो
लेबनॉन चें प्रतीक
लेबनॉन

लेबनॉन, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी बेरूत नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

Polleiatबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=लेबनॉन&oldid=174499" चे कडल्यान परतून मेळयलें