लेवी-शास्त्र हें पुस्तक

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Levi-Xastr hem Pustok
ಹೇಂ ವಿಷಯ್‌ವೈರ್ ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪೀಂತ್ ಬರೇಯ್ಲೇಂ ಪಾನ್ ವಾಚ್: ಲೇವಿ-ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

लेवी-शास्त्र हें पुस्तकबदल

Leviticus

 
The Tabernacle and the Camp (19th Century drawing)
 
The Sacrifice of the Old Covenant (painting by Peter Paul Rubens)
 
Book of Leviticus, Mikraot Gdolot, Warsaw edition, 1860, Page 1


प्रस्तावना

हें पुस्तक पांच पुस्तकां (पेंटेवक), हाचो वांटो. लेवी-शास्त्र व लेवितीचुस ताचें नांव. हेबरेव भाशेन पयलीं उतरां म्हळ्यार आयरा, "आनी ताणें l"आपले". लेवीच्या यादनिकांक तें एक सेवाधर्मिक पुस्तक कशें दिलां. सोपादपी कोण ? कितें शिकयता ? देवान विंचून काडलले परजेन अटांच मारुंक जाय म्हण हें पुस्तक शिकयता. हे नें'कायदे, रिती आनी परबो सभार शेंकड्यांनीं आखारुन आयल्यात. यादनिकी परंपरेंत ह्या पुस्तकान जल्म घेतला.


असलेच कायदे सुटकेच्या पुस्तकांत मेळतात (सुट. २५ ३१; ३५-४०). हे नेम-कायदे मयजेसाच्या काळा थावन येतात, जेदना तो परजेक अरण्यांतल्यान हाडतालो (सुट. २०/३४; लेव. १/१; लोक. १/१). देखून मयजेसाच्या अधिकारा खाल ते येतात. आदले कायदे आसात, पर्देसांत थावन येतच ह्या काळाचे. यादनिकी कायदे, दुसऱ्या मंदीराचे, लेव. १-७ अवेस्वरांनीं मेळतात. यादनिकी माखणी, नितळसाणीचे कायदे, आदल्या काळार थावन येतात, आनी "फारिकपणाचो दिस" ह्या दिसाक तयारी करतात. ग्रंथांत (लेव. १७-२६) राजकी काळाच्यो खूब रिती मेळतात. खबर पुरतेपणीं एकूणिसव्या (१९) अवेस्वरान्त मेळतात, आनी सत्ताविसाव्या (२७) अवेस्वरान्त एक आडावणी आसा, ती मंदीराक केल्ल्या देण्यांची खबर करता.पळेयातबदल

लेवी-शास्त्र हें पुस्तक

Book_of_Leviticus

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible

संदर्भबदल


[1][2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14