Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Vasco Da Gama


वास्को म्हळ्यारुच वास्को द गामा. हे भारतांतल्या गोंय राज्यातलें एक शार.हाचे नांव पुर्तुगेज नाविक/शोधकर्ता वास्को द गामा वयल्यान पडलां.

हें गोंयचें सगळ्या परस व्हड शार आनी हाची २००५ ची आबादी १००,००० परस चड आशिल्ली. हें गोंयचें मुख्य बंदर आनी मुरगांव तालुक्याचे मुख्यालय. हे शार जुवारी न्हंयचे देगेर आसा. हे शार पणजे सावन ३० कि.मी पयस आसा.


उगमबदल

ह्या शाराची निर्मणी १५४३ त जाली. आनी हे १९६१ मेरेन पुर्तुगेज शासना खाला आशिल्ले. हे १९६१ वर्सा उपरांत भारताचो भाग जालो.

येरादारी आनी कारखानेबदल

 
मुरगांव बंदर

वास्को शारांत तीन तरांची येरादारीची साधनां आसात. तीं म्हळ्यार पातमार(उदक), रेलवे, रस्तो. वास्कोच्या मुरगांव बंदरांतल्यान मिनाच्या येरादारी जाता. देखून हे बंदर गोंयच्या आर्थीक नदरेन खूब म्हत्वाचे.

 
वस्को 1

भारतीय नाविक दलांचे हांगां एक बेस आसा. वास्को शाराक लागीं दाबोली विमानतळ आसा. हे गोंयांतले एकमेव विमानतळ.

शिक्षणीक संस्थाबदल

वास्कोच्या लोकांक दर्जेदार शिक्षण दिवपी शिक्षणीक संस्था हांगां आसात.

विद्यालयांबदल

  • दिपविहार हाय स्कूल,हेडलेंड सडा, वास्को
  • आवर लेडी ओफ देस्तेरो हाय स्कूल, देस्तेरो वाडो, वास्को
  • सेंट अॅड्रू हाय स्कूल, वास्को
  • आवर लेडी ओफ कांदेलेऱ्या हाय स्कूल, बायणा

उच्च माध्यमीक विद्यालयांबदल

  • सेंट अॅड्रू उच्च माध्यमीक विद्यालय, वास्को
  • दिपविहार उच्च माध्यमीक विद्यालय,हेडलेंड, सडा

महाविद्यालयांबदल

वास्को शारांत महाविद्यालय ना, पूण हांगांचे विद्यार्थी जुवारीनगरच्या मुरगांव शिक्षणीक संस्थेच्या उच्च माध्यमीक तशेंच महाविद्यालयांत फुडलें शिक्षण घेतात.

धर्मीक थळांबदल

वास्कोंत जायतीं धर्मीक थळां आसात.

पर्यटन थळांबदल

हांगाचीं पर्यटन थळां. पयल्ट पायिंट - हेड्लांड सदा, जापानास गार्डन, बायणा बीच, बोगामलो बीच(७ कि मि पयस)

चित्रांगणबदल

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=वास्को&oldid=177243" चे कडल्यान परतून मेळयलें