विमान शास्त्र

विमान शास्त्र आनि वायुगतिकि (Aerodynamics)Edit

वायुगतिकि (Aerodynamics) गतिविज्ञानालॆं तॆं शाखॆ आासा, खंच्यांत वायु आनि अन्य गॅसी तरळ (gaseous fluid) हांच्यार ज़ातल्या बळांचॆं अध्ययन ज़ाता। या विषायानिमित्तिच़ मुखार वच़ुन वायुयानालि कल्पना मुखार आयलि।

 
विमान शास्त्र

सदंर्भEdit

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=विमान_शास्त्र&oldid=202342" चे कडल्यान परतून मेळयलें