विल्सन माजारेल्लो

विल्सन माजारेल्लो हो एक तियात्र कलाकार.

जल्म

बदल

विलम्किस हांचो जल्म 19 जूलय 1946 वर्सा ईनग्रासियानो माजारेल्लो आनी लोरडीना वियगस माजारेलो हांच्या घरांत जालो.

वावर

बदल

तियात्राच्या मळार विलम्किस नांवांन लोकप्रिय जाल्ल्या ह्या तियात्रिस्तान माचयेर आनी माचये भायर कामां केल्ल्यात. विलम्किसान आपलो गांव वेळ्ळी, सालसेट – गोंय हांगाच्यान कोंकणी तियात्रान काम करपाक सुरवात केली १९ डिसेंबर १९७२ माइस्टेरो फ्राक फर्नाड आनी रीक रोड हांच्या जोड दिग्दर्शनान तयार केल्ल्या "बेकार पात्रांव" ह्या तियात्रातल्यान तांणी माचयेर पयलें पावल दवरलें. तें तांचे पयले वेवसायीक तियात्र आसले. 40 वर्साच्या काळांत तांणी चडश्या लोकप्रिय कोंकणी तियात्र दिग्दर्शकाच्या जशें सी.अलवारिस, एम. बोयर ,जासींत वाज, रेम्मी कुलासो, प्रेम कूमार, रोबीन वाज, ओपहिलीया/बाब पिटर, अरीसटेड्यस डायस, जॉन क्लारो आदी. वांगडा काम केला.

तांणी स्वता 20 तियात्र बरयल्यात आनी दिग्दर्शीत केल्ल्यात. तातूंतलें कांय तियात्र अशें आसात. तियात्रिस्त, सुकती बोरती, दुरीग, कोंकणो, लॅडीज स्पेशलीस्ट, संवसार आनी सोर्ग, देवाचें उतोर हें आदी. तांणी विलम्किस त्रीयो तयार केलो. हे त्रीयोस मूंबय आनी गोंयांत खूब फामाद जाले. विलम्किसान २० ओडीयो अल्बामाचे काडले. तातूंत पॉप कांतारा, देवाची कांतारा आनी भुरग्याखातीर गीत काण्यो आसात.

पुरस्कार

बदल

हेतुतले पुरसकार धनीपण याद आपल्या कामार सिने टायम्स पुरस्कार (१९८६), मेयर ऑफ मूंबय पुरस्कार (१९८७), तियात्राच्या योगदानाचो खातीर पुरस्कार, गोवा कोंकणी अकादेमी पुरस्कार (१९९३),बरो अभिनयाचो पुरस्कार,कोवीट,(२००२), आदी.

उपाद्यो

बदल

1..मिनिस्टरी ऑफ हुमन रिसोस , नवी दिल्ली, ताच्या संशोधन वावरा खातीर ताका फेलोशीप पुरस्कार मेळ्ळो. २. तांणी ४१० पानांचो ‘कोंकणीचो तियात्राचो इतिहास १०० वर्साचो काळ’ हो ग्रंथ बरयला. हो ग्रंथ गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कुती संचालनालयान प्रकाशीत केला.

३. तांणी " सुकती भोरती" आनी "दूरीग" ह्या 2 कोंकणी तियात्राची पुस्तकां प्रकाशीत केल्ल्यात.

४. तांणी बरयिल्ली २० कोंकणी तियात्रां पुराय गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी गूजरात ह्या वाठारांत सादर केल्यात. ५.तांणी १००० कांतारा रचल्यात. जीं सदांच पंणजे रेडियोचेर. (A.I.R) आनी दुरदर्शनाचेर (गोंय) आयकतात.

६.  तांणी रचिल्ली लोकगितां देखीकः मडगांव- प्रासार, पावसाचो - दिस आनी पिकनीक गोंयच्या मांडेच्या पुस्तकांत प्रकाशीत जाल्ल्यात. 

७. ते सदांच गोंयच्या कला आनी संस्कृतायेर गोंयच्या खबरपत्रांनी बरयतात. ८. ताणें २७ ऑडिओ प्रोग्राम तयार केल्यात. तातूंत भुरग्यांची, धार्मिक,क्रिस्ताव कॅरोल ट्रियो लोक गितांचो आस्पाव आसा. ९.कोंकणीत ताणें खुप एकांकिका बरयल्यात.