"गोंय" च्या आवृत्तींत अंतर

सोबित वेळांक लागुन गोंय फ़ामाद झालां:
 
पुर्तुगेज वस्णुकवाद्यनीं ’गोआ’ नांव यूरोपी भासानीं भितर काडलें पूण ताचो ओरम्ब ओझून निवोळ झांऊक ना। महाभरोतमहाभारोत , ही भारोती वीरकोथा, गोंयाक ’गोपराष्ट्र’ वो ’गोवरष्ट्र’ म्होण उल्लेख कोरता जाचो ओर्थ ’गोर्वांचो झोमो। पूर्वील्या सोंस्क्रूत भाशेंतल्या बोरोवपानीं ’गोपकपुरि’ वो ’गोपकपटन’ वापुडलोलें मेळटा।
हीं नावां हेर पोवीत्र हिंदु बोरोवपांत हरीवंस आनी स्कन्द हांतुंत झ्होळकोतात। शेवटाच्या बोरोवपांत , गोमांचल म्होण गोंयांक वोळ्खोतात। गोवे, गोवपुरी, गोपकपटन आनी गोमांत, हीं नावां, ह्या झाग्याक दिलोलिं हेर नावां जीं पुराणांत आनी हेर बोरोवपानीं कांतोइलोलीं सांपोडतात। गोंयांक, ’अप्रांत’ म्होणुई वोल्खोतात।
 
"https://gom.wikipedia.org/wiki/विशेश:MobileDiff/165923" चे कडल्यान परतून मेळयलें