"गोंय" च्या आवृत्तींत अंतर

हीं नावां हेर प्रवित्र हिंदु बरोवपांत हरीवंस आनी स्कन्द हातूंत झ्होळकोतात। शेवटाच्या बरोवपांत , गोमांचल म्हण गोंयांक वळखतात। गोवे, गोवपुरी, गोपकपटन आनी गोमांत, हीं नावां, ह्या जाग्याक दिलोलिं हेर नावां जीं पुराणांत आनी हेर बरोवपानीं कांतोइलोलीं सांपडटात। गोंयांक, ’अप्रांत’ म्हणून वळखतात।
 
पुर्तुगेझ वास्तूशिल्पकोले शास्त्राचें एक उधारोण - एक पोर्न्या गोंयेंचेंगोंयचें कोपेल।
 
गोंयांक एक लांबदीक इतिहास आसा जो इस्विच्या आद्ल्या तिसऱ्या शेकड्यांत फाटल्यान वेता जेन्ना तो मौर्य राज्याचो एक भाग आसलो। दोन हजार वोर्सां आदीं कोल्हापुर(म्हारष्ट्र) हाचे सतवाहनांचो राज चल्ले। उपरांत बादमीच्या चालुक्यां कोदेन ५८० तें ७५० पोर्यांत ताबो गेलो। फाटोफात थोडे शेकडे सिलहार, कादंब आनी कल्यानी चालुक्य (देक्कनचो राय) हाणीं गोंयचेर राज चोलोइलें।
 
१३१२ वर्सां देल्हीच्या सुलतानांनीं गोंयचेर राज चोलोइलें। पूण त्या रजेचो ह्या जागेचेर ताबो ओसकोत आसलोल्यांन तांकां विजोयनोगोराच्याविजयनगरच्या हरीहर १ हांकां शेरोण जावचें पोडलें। विजोय्नोगोराच्या सोमराटान उपरांत शेंबोरशंबर वोर्सांवर्सां गोंयेचेरगोंयचेर शेक चोलोइलो। १४६९ वोर्सावर्सा गुलबर्गाच्या बहमानी सुलतानानीं गोंय बोचकआइलें। हो वोंश कोंसोळल्या उपरांत बिजापुरच्या आदिल शाह्च्या ताब्यांत हो झागोजागो आइलो आनी ताणीं वेल्हा गोअ पाल्वी राजधानी केली।
 
१४९८ वोर्सावर्सा वासकोवास्को डा गामान, केरोळ्च्या कोर्रिकोड(कैलिकट) हांगा दोर्यादर्या मार्गान पाव्ल दोवोरलें।दवरलें। उपरांत तो पोर्न्या गोंयांत पाव्लो। वोस्णुकवस्णूक स्थापुंक पुर्तुगालाची मोख आसली। ह्या वोर्वींवररवीं यूरोपी सोत्तेसत्ते कोडल्यानकडल्यान मोसाल्यांचो वेपार वोइरवयर कोब्झो कोरुंककरुंक पाव्ले। ओट्टोमान तुर्कानीं पारोम्पोरिक मार्ग बोंदबंद केलोल्यान हें कोरुंक सोमपें झालें। उपरांत १५१० वोर्सा, पुर्तुगेझ नोवसेना ओधीकारी आफोन्सो डी आल्बुकर्क हाणीं शेक चोलोव्पी राज्यांक गांवच्या सोमराट थिमय्याच्या मोझोतिन हारोयलें। ह्या वोर्वीं ताणीं कायों रोबितो, वेल्हा गोआ वो पोरन्या गोंयांत स्थापलो। पुर्तुगेझांक दुसर्यादुसऱ्या राज्याचो बोळिश्टबळिश्ट जागो नाका आसलो पूण एक वोस्णुकवस्णूक, तशेंच नाविक बोळबळ जाय आसलें।
 
इन्किझिसांवांक (१५१० तें १८१२) लागुन गांवकारंक, मिसोनरानीं बोळां क्रीस्तांव केले। हें कोरपाक ताणीं तांची झोमीन, किताब वो झागे झोप्त कोरपाचे खास्तीची भिरांत दाखौन, धोम्कि दिवपाचो उप्योग केलो। झाइते हिंदु क्रीस्तांव झाले पूण ताणीं आपलें दाइज सांभळ्ळें। इन्किझिसांव आनी सोतावणे कोडल्यान कूस मारुंक होजारनीं गोंयांतल्यान पोळ काडली आनी सेजारच्या कोर्नाटोकांतल्या मोंगळूर, कारवार गांवानीं वोसुन रावले। सोळाव्या शेकड्यांत युरोपी बोळ भारोतांत पावतोच, पुर्तुगेज आस्पोतिक ब्रितिश आनी डच हाणीं रेवडो घातलो। भारोत-पुर्तुगेज झागे पोस्चिमि किनारेर थोडेच उरले झांतुंत गोंयंचो व्होड आस्पाव आसलो।
"https://gom.wikipedia.org/wiki/विशेश:MobileDiff/166093" चे कडल्यान परतून मेळयलें