वेलेरियो डी मेलो

वेलेरियो डी मेलो हो एक तियात्रीस्त.

जल्म बदल

वेलेरियो डी'मेलो हे गोंयचे एक फामाद तियात्रीस्त. हांचो मूळ गांव सायपें, कांदोळ्ळे. ताचो जल्म १६ नोव्हेंबर १९५८ ह्या वर्सा बेळगांवांत जाल्लो. ताच्या बापायचें नांव डिनिसीयो डी् मेलो आनी आवयचें नांव ऍना डी् मेलो. ते मुखार 'वोली' ह्या नावांन प्रसिध्द जाले. आतां ते मेरशे तिसवाडी हांगा रावतात.

वावर बदल

'वोली' ह्या नावांन प्रसिध्द जाले. आतां ते मेरशे तिसवाडी हांगा रावतात. वोली हाणीं १९६३ ह्या वर्सा सायपें गांवच्या फेस्ताक जुआंव दे देऊस कार्दोजान बरयिल्ल्या तियात्रांतल्यान तियात्राच्या माचयेर आपलें पयलें पावल दवरलें.

न्हय' 'ओके बाय बाय' 'म्होवाळ वीख' वोली कला मोगा कांदोळे हाचे एक वांगडी. तोमाजीन कार्दोजान बरयिल्ल्या आनी दिग्दर्शीत केल्ल्या खुबश्या प्रसिध्द तियात्रांनी ताणीं काम केलां. चड प्रसिध्द जाल्या तियात्रांचीं नांवां जावन आसा 'इंस्पॅक्टर' 'आयचो सोमाज' 'मनशापण' 'दिता तोशें घेता' 'भुरगीं आमचीं गिरेस्तकाय' 'जिविताचो उजवाड' 'जोगजोगता तितलेय भांगार 'कोण जायत तो'.

ताणीं स्वता एक तियात्र बरयला आनी दिग्दर्शीत केला. ताचें नांव जावन आसा 'देव न्हिदोंक ना' तो सुंदर आशिल्ल्यान तांका मुख्य भुमिकाच करपाक मेळटाल्यो आनी तो एक बरो गायक लेगीत आसलो. ताणें बरयिल्ल्या गितांक लागून वोलीक पुरस्कार फावो जाल्या.

१९७८ ह्या वर्सा मेरेन कला मोगी कांदोळेच्या सगल्या प्रोडाक्शनांत काम केला.

पुरस्कार बदल

वोलीक जायते प्रसिध्द पुरस्कार फावो जाले. ताचे हे कलेक लागून कला अकादमी आनी कला मोगी ह्या संस्थांनी ताचो भोवमान केलो. कला आनी संस्कृती खात्यान ताका ताच्या जिवितांतलो सगल्यां परस व्हडलो कला गौरव पुरस्कार २००९ ह्या वर्सा दिलो.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=वेलेरियो_डी_मेलो&oldid=203204" चे कडल्यान परतून मेळयलें