मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Sanyukt Arab Amiraat
संयुक्त अरब अमीरात चो बावटो
संयुक्त अरब अमीरात चें प्रतीक
संयुक्त अरब अमीरात

संयुक्त अरब अमीरात, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी अबु धाबी नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल