संयुक्त अरब अमीरात

देवनागरी
     

संयुक्त अरब अमीरात, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी अबु धाबी नगर आसा।[1][2]

संयुक्त अरब अमीरात चो बावटो
संयुक्त अरब अमीरात चें प्रतीक
संयुक्त अरब अमीरात

संदर्भबदल

पळेयातबदल