साइखोम मीराबाई चानू

आयुश्यक्रमEdit

08 1994 ह्या दिसा नोनपोग कोकचंग ह्या गांवान जाल्लो. तें ऐक भारतीय वजन उखलपी जावन आसा. तांणे 2020 वर्ष टोकिओ ऑलिंपिक्सात आमच्याच भारताक चंद्राची मेघाल हाडली. हो आमच्या भारताक एक व्हड अभिमान जावन आसा. ताचे हे उदरगती खातीर ताका जायते पुरस्कार फावो जाले. ताका पदमा त्री पुरस्कार आमच्याच भारतान दिलो आनी 2018 वर्ष ताका दयान चंद खेळ रतना पुरस्कार फावो जालो. 12 वरसाच्य पीरायेर ते आपल्या घरच्याक घरची काम करपिक हात घालताले. रानान वचुन जड जड झाडाचो खांदयो उखलीत घरची वाठ चलत वताले. ताच्या वडल्या भावाक लेगीतइतले जड वजन उखलपाक जायनाशीले पुण मीरा बाय ते काय नय करून उखलताले, ताचो बळ पळोवन ताच्या घरच्याक हे मोठे अजाप दीपक लागले.

ताचें जिवीत आनी शिक्षणEdit

ताच्या घरच्यानी ताचो हो वावर पारखीलो, आनी ताका व्हड तेको दीलो. ताणे आपले प्रशिक्षण मनीपुरच्या स्पोर्ट्स एकडमीतल्यान आपणायले. जायते फावट ते वाटे टक ड्रायवर कडल्यान लीफट मागुन ते घरा परतताले, ह्या चाली वरवी एक वेगळो संबंध ताणे जोडलो. ताणी सगळ्या डक डायवराक आपोवन आपली उदरगत विख्यावुन तांचो आशीर्वाद घेतलो. जेन्ना ते टोकियो ऑलिंपिक्स जीकून आयले तेदना ताका 1 करोड ईनाम ताका बायजु हाणी फावो केलो.

प्राप्तीEdit

50 लाखाचो ईनाम ताका भारतीय सरकारान फावो केलो, 1 लाख ताका मनीपुरच्या सरकारान कडल्यान मेळ्ळे. 2 करोड ताका भारतीय रेल्वेतल्यान फावो जालो. हेच नय पुण हेर काय व्हड व्हड पुरस्कार व्हडा उमेदीन ताका फावो केले. 2013 ह्या व्यसा ते रीयो ऑलिंपिक्सात योग उमेदवार जाले. पुण ते फुडे ते तीन फालट साडले. पुण ताणे हार मानली ना. फुडे ताणी विजय प्राप्त करून ताका जायते पुरस्कार प्राप्त करून घेतले. ताची देख जण एकल्यान आपणावप गरजेची, केदीच हार मानची नय. उठुन परीसतेतीक फुडो करचो.

संदर्भEdit

https://en.wikipedia.org/wiki/Saikhom_Mirabai_Chanu