साइना नेहवाल

साइना नेहवाल जावन आसा एक फामाद बॅडमिण्टन खेळगडे.

जल्म आनी कुटुंबEdit

ताचो जल्म १७ मार्च, १९९० ह्या वर्सा हिस्सार हरयाणा हांगाजालो. तिच्या बापायचें नांव हरवीर सिंग नेहवाल आनी आवय उषाराणी नेहवाल. ताणें आठ वर्सांचे आसतना बॅडमिण्टन खेळपाक सुरवात केल्ली. तशीचताची आवय एक राष्ट्रीय बॅडमिण्टन खेळगडी आसली.

करीयरEdit

सानया आपले आवयचं संपन साकार करपा खातीरबॅडमिण्टन खेळपाकसुरवात केल्ली. ताणें जायते आंतरराष्ट्रीय तशेंच राष्ट्रीयमाथाळे जोडल्यात.तेंजावन आसा एक पयलें भारतीय खेळगडे जाणे ओलिम्पिक्सान मेडल जिकील्ले आनीफायनल मेरेनपाविल्ले. आनी तशेंच पयले भारतीय बी.डबलू.एफजूनयर चैम्पीअन्शिप जिकील्ले. २००६ वर्सा नेहवाल जाल्ले एक पयली बायल आनी पयले तरणाटेएशयन जें जिखले ४-स्टारटुर्नमन्ट. अशेंजायते सुवाताचेर ताणें आपल्या खेळावरवी जायतीं मेडला तशेंच आपले जायते नांव जोडला.

पुरस्कारEdit

अरजूना पुरस्कार (२००९), पद्मा श्री (२०१०), ध्यानचंद खेलरंतन पुरस्कार (२००९-२०१०), पदंम बुशन (२०१६) अशें जायते पुरस्कार ताका मेळ्ळें. तशेंच साइनान टि. वीचेर जायत्या कार्यावळींनीभाग घेतलाजशे सतेमेव जयते, द कपील शर्मा शो आदी.

तशेंचताची आत्मकथा “प्लेयींग टू वीन : माय लाय्फ ओनएन ओफ कोर्ट“ (२०१२)

तशेंचताचेर एक चल चित्रकाडलां (२०२१) वर्सा.

संदर्भEdit

https://en.wikipedia.org/wiki/Saina_Nehwal

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=साइना_नेहवाल&oldid=206680" चे कडल्यान परतून मेळयलें