मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Cyprus
सायप्रस चो बावटो
सायप्रस चें प्रतीक
सायप्रस

सायप्रस, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी निकोसिया नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

Polleiatबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=सायप्रस&oldid=174509" चे कडल्यान परतून मेळयलें