देवनागरी
     

सिंगापूर, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी सिंगापूर नगर आसा।[1][2]

सिंगापूर चो बावटो
सिंगापूर चें प्रतीक
सिंगापूर

संदर्भबदल

पळेयातबदल

Singapore

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=सिंगापूर&oldid=202569" चे कडल्यान परतून मेळयलें