सेंट व्हिन्सेंट आनी ग्रेनेडीन्स

देवनागरी
     

सेंट व्हिन्सेंट आनी ग्रेनेडीन्स, उत्तर अमेरिकेंतलो देस आसा। ताची राजधानी किंगसटाउन नगर आसा।[१][२]

सेंट व्हिन्सेंट आनी ग्रेनेडीन्स चो बावटो
सेंट व्हिन्सेंट आनी ग्रेनेडीन्स चें प्रतीक
सेंट व्हिन्सेंट आनी ग्रेनेडीन्स

संदर्भसंपादित करें

पळेयातसंपादित करें