सेबास्तियांव साल्वादोर फेर्नांडीस

सेबास्तियांव साल्वादोर फेर्नांडीस हांकां जॉली बॉय म्हण वळखतात

जल्म Bodol

सेबास्तियांव साल्वादोर फेर्नांडीस हांचो जल्म 23 मार्च 1943 ह्या दिसा करमळे तिसवाडी, गोंय हांगां जालो. ताच्या बापायचें नांव पियेदाद फेर्नांडीस आनी आवयचें नांव मेरसीयाना पो.

वावर Bodol

सेबास्तियांव साल्वादोर फेर्नांडीस हांकां तियात्र माचयेर ‘जॉली बॉय’ म्हूण वळखतात.

16 वर्साचे पिरायेर 1959 वर्सा साल्वादोरबाबान ‘पायचें बेन्स’ हो तियात्र स्वता रचून तातूंत पयले फावट अभिनय करून करमळे गांवांत सादर केल्लो. ह्या तियात्राची हातबरपां आजून मेरेन सांबाळून दवरिल्लीं आसात आनी पुराय अधिकार लेगीत तांचेचकडेन आसा. मुखार ह्या तियात्राचें सादरीकरण मेरशें ह्या वाठारांतूय जाल्लें.

ताच्या पयल्या तियात्राक येस मेळिल्ल्यान प्रेक्षकांकडल्यान आनी बरेंमागप्यां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळो तेन्ना सावन सेबास्तियांवबाबान फाटीं आनीकवळून पळयलें ना. ताणें आतांमेरेन 36 तियात्र बरयल्यात आनी तांचें दिग्दर्शनूय केलां. ताणें बरोवन दिग्दर्शीत केल्ले कांय फामाद, लोकप्रीय तियात्र म्हणल्यार देखीक: ‘काजार पाय मोदोनीचें’, ‘जोल्माची निशाणी’, ‘मिलाग्रीचो खुरीस’, ‘तो फोटकिरो’, ‘थँक्यू डॉक्टर’, ‘मंत्री’, ‘माती’, ‘गर्व’, ‘कोणूच नोको’, ‘म्होज्या घोरा सामकारा’, ‘गुन्यांव तुजो’, ‘मोग आनी काजार’, ‘फोट’, ‘एक रोगोत’, ‘चेडे आनी चेडवां’, आदी.

जरी ताचो आस्पाव वेवसायीक माचयेर नाशिल्लो तरी सेबास्तियांवबाब कला अकादेमीच्या वर्सुकी तियात्र सर्तींत वांटेकार जाल्लो. 1978 ह्या वर्सा ‘जोल्माची निशाणी’ हो तियात्र कला अकादमीच्या तियात्र सर्तीखातीर रचून पयलेच फावट ताणें त्या तियात्रांत वांटो घेतिल्लो.

तांचो वावर, प्रशिक्षण आनी गांवांतली कला तियात्र माचयेर दाखयिल्ल्यान ताची तोखणाय करपासारकी आसा.गांवांत तियात्र माचयेर सादर करपाभायर ताणें कांय एकांकीच्यो संहिता बरोवन, दिग्दर्शन करून त्यो नातालां, ईस्टर आदीच्या निमतान सादर केल्यात. तियात्र माचयेर सेबास्तियांवबाबान बरप आनी दिग्दर्शन भायर कांय नामनेच्या दिग्दर्शकां खातीर अभिनय केल्लो आसा. देखीक: मास्टर वाझ, हांचो तियात्र ‘मांय’, फादर फ्रेडी जे दा कोस्ता हांचो ‘उठ गोंयकारा’ जो कुवेताक सादर जाल्लो, प्रेम कुमार, नेल्सन आफोन्सो, मिलाग्रीस दे चांदोर, आदी. ताणें गांवांत जावपी इगर्जेच्या वा कपेलाच्या फेस्तावेळार तियात्रांनी लेगीत अभिनय केला.

ताचो आनीक एक खाशेलो गूण म्हणल्यार गितांची रचना. ताणें सुमार 1000 वयर गितां रचल्यांत. ताणें जायते ऑडियो आनी व्हिडियोच्या आल्बमाची निर्मिती केल्या. तातूंतल्या थोड्यांची नावां हीं; ‘भावार्थ’, ‘भरोवंसो’, ‘मोग’, ‘काजाराची चीट’, ‘ओनाथ’, ‘सेंट आल्फोन्सा’, आदीसेबास्तियांव साल्वादोर फेर्नांडीस हांकां तियात्र माचयेर ‘जॉली बॉय’ म्हूण वळखतात.

16 वर्साचे पिरायेर 1959 वर्सा साल्वादोरबाबान ‘पायचें बेन्स’ हो तियात्र स्वता रचून तातूंत पयले फावट अभिनय करून करमळे गांवांत सादर केल्लो. ह्या तियात्राची हातबरपां आजून मेरेन सांबाळून दवरिल्लीं आसात आनी पुराय अधिकार लेगीत तांचेचकडेन आसा. मुखार ह्या तियात्राचें सादरीकरण मेरशें ह्या वाठारांतूय जाल्लें.

ताच्या पयल्या तियात्राक येस मेळिल्ल्यान प्रेक्षकांकडल्यान आनी बरेंमागप्यां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळो तेन्ना सावन सेबास्तियांवबाबान फाटीं आनीकवळून पळयलें ना. ताणें आतांमेरेन 36 तियात्र बरयल्यात आनी तांचें दिग्दर्शनूय केलां. ताणें बरोवन दिग्दर्शीत केल्ले कांय फामाद, लोकप्रीय तियात्र म्हणल्यार देखीक: ‘काजार पाय मोदोनीचें’, ‘जोल्माची निशाणी’, ‘मिलाग्रीचो खुरीस’, ‘तो फोटकिरो’, ‘थँक्यू डॉक्टर’, ‘मंत्री’, ‘माती’, ‘गर्व’, ‘कोणूच नोको’, ‘म्होज्या घोरा सामकारा’, ‘गुन्यांव तुजो’, ‘मोग आनी काजार’, ‘फोट’, ‘एक रोगोत’, ‘चेडे आनी चेडवां’, आदी.

जरी ताचो आस्पाव वेवसायीक माचयेर नाशिल्लो तरी सेबास्तियांवबाब कला अकादेमीच्या वर्सुकी तियात्र सर्तींत वांटेकार जाल्लो. 1978 ह्या वर्सा ‘जोल्माची निशाणी’ हो तियात्र कला अकादमीच्या तियात्र सर्तीखातीर रचून पयलेच फावट ताणें त्या तियात्रांत वांटो घेतिल्लो.

तांचो वावर, प्रशिक्षण आनी गांवांतली कला तियात्र माचयेर दाखयिल्ल्यान ताची तोखणाय करपासारकी आसा.गांवांत तियात्र माचयेर सादर करपाभायर ताणें कांय एकांकीच्यो संहिता बरोवन, दिग्दर्शन करून त्यो नातालां, ईस्टर आदीच्या निमतान सादर केल्यात. तियात्र माचयेर सेबास्तियांवबाबान बरप आनी दिग्दर्शन भायर कांय नामनेच्या दिग्दर्शकां खातीर अभिनय केल्लो आसा. देखीक: मास्टर वाझ, हांचो तियात्र ‘मांय’, फादर फ्रेडी जे दा कोस्ता हांचो ‘उठ गोंयकारा’ जो कुवेताक सादर जाल्लो, प्रेम कुमार, नेल्सन आफोन्सो, मिलाग्रीस दे चांदोर, आदी. ताणें गांवांत जावपी इगर्जेच्या वा कपेलाच्या फेस्तावेळार तियात्रांनी लेगीत अभिनय केला.

ताचो आनीक एक खाशेलो गूण म्हणल्यार गितांची रचना. ताणें सुमार 1000 वयर गितां रचल्यांत. ताणें जायते ऑडियो आनी व्हिडियोच्या आल्बमाची निर्मिती केल्या. तातूंतल्या थोड्यांची नावां हीं; ‘भावार्थ’, ‘भरोवंसो’, ‘मोग’, ‘काजाराची चीट’, ‘ओनाथ’, ‘सेंट आल्फोन्सा’, आदी.

पुरस्कार Bodol

ताच्या जिविताचे वाटचालींत तांकां खुबशी इनामां आनी पुरस्कार फावो जाल्यात. तातूंतले म्हत्वाचे म्हणल्यार, तांकां कला अकादमीच्या वर्सुकी तियात्र सर्तींत तीन फावट आनी एक फावट तियात्र अकादमीचे चिलड्रन्स तियात्र सर्तीत ‘बेस्ट लिरिक्स’ पुरस्कार फावो जाला. तांकां ‘कला अंकुर’, ‘गौरव सौदा’, ह्या पुरस्कारा भायर गोंयच्या कला आनी संस्कृती संचालनालयावतीन प्रतिश्ठीत असो ‘कला गौरव पुरस्कार’ फावो जाला. ताणें तियात्र माचये खातीर केल्ल्या मोलादीक आनी तोखणायेचें पात्र अश्या वावराक लागून कला अकादमी गोंय; साई पुर्व आर्टस् ,कारामबोली; कला अंकुर, पणजी; लायन्स् क्लब ऑफ ओल्ड गोवा; शिगमो कमिटी आदी, अश्या संस्थानी तांचो सत्कार केल्लो आसा. नोव्हेंबर 2013 ह्या वर्सा तियात्र अकादमी गोंय हांच्या ‘मीट द आर्टिस्ट’ हातूंत ताची वेंचणूक केल्ली.

संदर्भ Bodol