मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Somalia
सोमालिया चो बावटो
सोमालिया चें प्रतीक
सोमालिया

सोमालिया, अफ्रीकांतलो देस आसा। ताची राजधानी मोगादिशू नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=सोमालिया&oldid=160382" चे कडल्यान परतून मेळयलें