मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Solomon Diwip
सोलोमन द्वीपसमूह चो बावटो
सोलोमन द्वीपसमूह चें प्रतीक
सोलोमन द्वीपसमूह

सोलोमन द्वीपसमूह, ओशनिया च्या बेट देश आसा। ताची राजधानी हुनियरा नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=सोलोमन_द्वीपसमूह&oldid=160383" चे कडल्यान परतून मेळयलें