मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Scotland
स्कॉटलंड चो बावटो
स्कॉटलंड चें प्रतीक
स्कॉटलंड

स्कॉटलंड, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी एडिन्बरो नगर आसा। ते युनायटेड किंगडम भाग आहे।[1][2][3]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=स्कॉटलंड&oldid=175269" चे कडल्यान परतून मेळयलें