मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Slovakia
स्लोवाकिया चो बावटो
स्लोवाकिया चें प्रतीक
स्लोवाकिया

स्लोवाकिया, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी ब्रातिस्लाव्हा नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=स्लोवाकिया&oldid=175270" चे कडल्यान परतून मेळयलें